Политика на конфиденциалност

GiftCards.eu избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, с грижата на добър търговец, които гарантират защитата на обработените данни. В частност, GiftCards.eu осигурява защита на личните данни срещу неоторизиран достъп, както и обработването им в съответствие с действащите закони. Получавайки достъп и ползвайки сайта Вие се задължавате с условията на настоящата Политика за конфиденциалност.

Автоматично събирана информация с неличен характер

GiftCards.eu се стреми да защитава частния живот и пази конфиденциалната информация за посетителите на нейния сайт. Имайте предвид, че може да предоставим на авторитетни трети страни обобщена статистика за нашите клиенти, продажби, динамика на трафика и съпътстващата сайта информация, но тези статистически данни няма да съдържат информация, позволяваща определянето на самоличността на отделни потребители.

Лична информация

За да отговорим на Вашите въпроси, да изпълним Вашите заявки или да управляваме интерактивни потребителски програми като например “Моите поръчки” , може да се наложи да поискаме от Вас лична информация като например име, адрес, електронна поща, телефонен номер, дата на раждане и други. Тази информация можем да ползваме, за да отговорим на Ваши молби, да се свържем с Вас по пощата, електронната поща или телефона, за да Ви уведомим за предлаганите от нас нови продукти, услуги или промоции.

Ако дадете заявка за продукти, поискате извършване на услуга или предлагате материали за този сайт, може да се окаже необходимо да се свържем с Вас за допълнителна информация, за да обработим или изпълним Вашата заявка и/или молба. Ние няма да предоставим тази информация на трето лице без Ваше разрешение, с изключение на случаите, когато сме задължени за това от действащото законодателство. Това е необходимо за обработка на заявката Ви, за изпълняване на молбите Ви или за управлението на интерактивните потребителски програми като “Моите поръчки”.

С използването на сайта Вие също така изрично се съгласявате и предоставяте на GiftCards.eu правото да обменя всяка подадена от Вас информация с партньорите си с оглед на изброеното по-горе.

Когато въвеждате лични данни при отправяне на заявка до GiftCards.eu Вие декларирате, че или тези лични данни са Ваши, или сте получили изричното съгласие за предоставянето им от лицето, за което се отнасят. Освен предоставената ни лична информация, този сайт може да ползва технология, която ни позволява да събираме определена техническа информация, като например адреса на Вашия Интернет протокол, операционната система на вашия компютър, типа на Вашия браузър, динамиката на трафика и адреса на всеки изходящ сайт.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002г., Вие има право на достъп до собствените си лични данни, които сте въвели или са станали достояние на GiftCards.eu при ползване на услугите на сайта, както и на поправка на тези данни. GiftCards.eu се задължава, по своя собствена инициатива или по Ваша молба, да допълва, поправя или изтрива всякаква непълна, неточна или остаряла лична информация, съхранявана във връзка с експлоатацията на този сайт.

Обработка на лични данни

Потребителят изрично се съгласява и потвърждава, че предоставените лични данни могат да бъдат обработвани от GiftCards.eu по електронен път. Всички доброволно предоставени от потребителя и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и използват от GiftCards.eu за целите на поддръжка на определени функционалности на сайта и на предлаганите услуги. GiftCards.eu си запазва правото да използва данни за потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Отказ за обработка на лични данни

Ако откажете GiftCards.eu да обработва Вашите лични данни, то ние си запазваме правото да откажем да Ви предоставим достъп до сайта и/или до услугите предлагани чрез него.

Използване на адреси за електронна поща

Регистрираните потребители на GiftCards.eu получават различни съобщения на посочения адрес на електронна поща, във връзка с предлаганите на сайта услуги. Електронната поща, с която се потвърждават платени поръчки, винаги ще Ви бъде изпращана.

Изпращане на Вашите отговори и актуализации

Ние отговаряме на всички зададени по електронната поща въпроси, заявки за обслужване или предоставяне на информация и други запитвания, които получаваме. Ние можем също така да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт. Често запазваме информацията за контакт с Вас, за да можем да пускаме до отделни потребители актуализации или друга важна информация за нашите услуги и продукти.

Сигурност

Моля, имайте предвид, че тъй като винаги съществува риск, свързан с предоставянето на личните данни, било то подадени лично, по телефона или през Интернет и никоя технологична система не е напълно безопасна, защитена от “вмешателство” или “хакерство”, GiftCards.eu полага всички възможни усилия да вземе съответните мерки за предотвратяване и максимално намаляване на рисковете от достъп на неупълномощени лица, неправомерната употреба и неточността на вашата лична информация, но не може да гарантира това. В случай на технически неизправности или пробиви в системите за сигурност, GiftCards.eu ще направи всичко възможно за преустановяване на евентуален неправомерен достъп до информацията и предотвратяване на нанасянето на вреди на потребителите, но не носи отговорност за настъпването им.

Непълнолетни потребители

Лица на възраст под 18 години не могат да подават никаква информация към GiftCards.eu, нито да извършват покупки или други законни действия по настоящия сайт, без съгласието на родител или законен настойник, освен ако това е разрешено от действащото законодателство.

Промени

GiftCards.eu си запазва правото да променя настоящата Политика за конфиденциалност или да променя, изменя или прекратява достъпа до сайта, или да изтегля съдържанието на страниците в него във всеки един момент, с или без предизвестие.