Тарифа

Mastercard / VISA

В сила от 01.01.2019

Описание на услугата такса
Издаване на GiftCard 5.00
Издаване на Виртуална GiftCard 2.50
Преиздаване на GiftCard 6.00
Плащане на ПОС терминал 0.00
Плащане на стоки и услуги онлайн 0.00
Смяна на ПИН код 0.00
Активиране на GiftCard 0.00
Oбслужване – започва да се удържа 6 месеца след издаване на Giftcard, само при наличен остатък до неговото изчерпване
* за виртуалните карти този период стартира от датата на изпращане към крайния клиент (с имейл или SMS)
макс 3.00/ мес.
Оспорване на платежна операция пред Mastercard или VISA 0.00
Неоснователно оспорване на платежна операция 15.00
Обратно изкупуване на електронни пари 10.00
Нови 3 месеца за изпращане на виртуални карти от корпоративен клиент 10.00
Лимити за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard такса
Минимален лимит за зареждане на GiftCard 30.00
Максимален лимит за зареждане на GiftCard 250.00
Максимален лимит за една поръчка 1000.00
Корпоративни GiftCards по договаряне

Private Label

Тарифата и условията за ползване на вашата GiftCard Private Label зависят от търговеца.