Какво е GiftCard?

 • GiftCard  е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и VISA.
   

 • Стойността и валутата (EUR, BGN, RON, USD) се определят от купувача, в момента на закупуване.
   

 • Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.
   

 • Преди използване, GiftCard трябва да бъде активирана.
   

 • GiftCard се предлага с изцяло Ваш дизайн или избран от каталог с над 40 предложения и 5 опции за опаковка.

 • С GiftCard може да плащате на ПОС терминал или в Интернет (затворена е за използване на АТМ).
   

 • Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване (моля прегледайте пълната тарифа).

 • Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя.  При закупуване на GiftCard, може да заключите нейната активация към мобилния телефон на получателя като допълнителна защита.

 • GiftCard e предпочитан личен подарък, и средство за мотивация и маркетинг от компании като: Nestle, Sony, Samsung, Philips, Beiersdorf, Pfizer, Austria Telekom Group, Austrian Airlines, Unilever, Kraft Foods, Henkel, Heiniken, Toyota, PPD, Coca Cola, PPD, Metsa Group.

WHAT IS

 • GiftCard Private Label can be bought and used in the Merchant store(s), whose logo or sign is on the front of the card. The value will be defined by the customer in the purchasing moment.

HOW TO USE

 • Before usage, GiftCard has to be activated with SMS or Online. In the process of activation the user defines the PIN Code, used afterwards by the payment on the POS terminal.

FEES

 • Depends on the Merchants Program. For your GiftCard Private Label you can see the tariff here).